O nas

Głosków jest dużym domem pięknie położonym na wsi. Zwyczajne, codzienne życie jest związane z rytmem pór roku. Ośrodek stanowi ponad piętnaście hektarów ziemi uprawnej, pól i łąk. Sami uprawiamy pola, warzywa, hodujemy zwierzęta.

W dni powszednie wstajemy, w zależności od pory roku i pogody, pomiędzy 7 a 8 . Po lekkiej rozgrzewce i odprawie rozpoczynamy dzień. W Głoskowie nie wykonuje się żadnych prac tylko dlatego, żeby czymś zająć osoby odbywające tutaj terapię. Jeśli wcześniej udaje się uwinąć z zaplanowanymi na dany dzień zajęciami, wychodzimy na spacer, gramy w piłkę nożną lub siatkówkę, oglądamy interesujące filmy.

Kilka razy w tygodniu wszyscy mieszkańcy domu spotykają się, żeby rozmawiać o tym, co jest dla nas ważne. Pretekstem do takich rozmów są oceny poszczególnych osób. Czasem, jeżeli z kimś dzieje się coś niepokojącego, rozmawiamy o tym nie czekając na termin, w którym przypada ocena

Osoby odbywające terapię w Głoskowie oceniane są z tego, w jaki sposób pełniły powierzane im przez społeczność funkcje i zadania. Także na końcu ważnych etapów terapii odbywa się ocena

Proces terapeutyczny składa się z czterech etapów: nowicjatu, w którym nowo przyjęty członek społeczności jest otoczony szczególną opieką. Jest to czas przeznaczony na zapoznanie się z zasadami i zwyczajami panującymi w Głoskowie.

 Po zakończeniu nowicjatu zostaje się domownikiem. Domownik jest pełnoprawnym gospodarzem domu w Głoskowie. 

Pod koniec pobytu w Głoskowie następuje trzeci etap terapii: Aspirantura. Jest to niejako egzamin z nabytych w ośrodku umiejętności. W ciągu miesiąca Aspirant swoją postawą i funkcjonowaniem ma przekonać społeczność, że jest już gotowy do rozpoczęcia życia poza ośrodkiem.

Po pozytywnej ocenie z aspirantury zostaje się Monarowcem. Osoba taka może opuścić Ośrodek, często pozostaje jednak w nim przez jakiś czas pełniąc rolę wolontariusza pomagającego kadrze w pracy w ośrodku

Bardzo ważnym elementem programu Ośrodka jest edukacja. Nauka jest jednym z najważniejszych elementów naszej terapii. Jest to możliwe dzięki wyjątkowej postawie i współpracy Dyrekcji i Kadry Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, gdzie można ukończyć szkołę średnią, z możliwością zdania matury jak i kontynuować edukację w pomaturalnych, policealnych szkołach o różnych specjalnościach. Uczniowie, którzy nie przebrnęli gimnazjum mają możliwość kontynuować naukę w Gimnazjum w Głoskowie, gdzie również otoczeni są wyjątkową opieką i pomocą ze strony Dyrekcji i Grona Pedagogicznego