Kadra

Dyrektor Ośrodka Elżbieta Zielińska – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, Przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR. W Monarze  pracuje od 1979 r., przez wiele lat była członkiem zespołu terapeutycznego Marka Kotańskiego. Współuczestniczyła w tworzeniu polskiego modelu leczenia uzależnień opartego na metodzie społeczności terapeutycznej, który  stosowany jest w placówkach leczenia uzależnień na świecie. Wraz z Markiem Kotańskim współtworzyła ośrodek w Głoskowie, którym kieruje od 1998 roku. W 2003 roku za całokształt działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Specjalista Psychoterapii Uzależnień Maria Banaszak - certyfikat Ministra Zdrowia uprawniający do prowadzenia terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków oraz alkoholu. Z osobami uzależnionymi pracuje od ponad dziesięciu lat.

Posiada certyfikat w zakresie Terapii Schematów w Uzależnieniach. Ukończyła szkolenie w zakresie zastosowania terapii poznawczo - behawioralnej w leczeniu osób uzależnionych oraz szkolenie dotyczące Dialogu Motywującego w terapii uzależnień. Posiada certyfikat realizatora programów profilaktycznych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS i narkomanii.

Ukończyła studia doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim - dysertacja dotycząca uwarunkowań sukcesu terapeutycznego w terapii uzależnień. Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Freie Universität Berlin na kierunku Badanie i rozwój w organizacjach społecznych i pedagogicznych oraz Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Animacja społeczno - kulturalna.

Od wielu lat pracuje na stanowisku Głównego specjalisty ds. merytorycznych Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR. W latach 2018-2019 była członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Sejmie RP. Pracownik naukowy Instytutu Badawczego przy Wolnym Uniwersytecie w Berlinie - Institut für Schulqualität und Bildungsstandards der Länder Berlin und Brandenburg e.V. (ISQ).

Autorka i współautorka artykułów naukowych, publikacji branżowych oraz raportów i sprawozdań merytorycznych, w tym m.in. wysoko punktowanego artykułu naukowego pt. „Głos w dyskusji o celach i metodach leczenia w Polsce osób uzależnionych od opioidów”, czy artykułu: „ABC pracy z pacjentem straumatyzowanym. Podstawy teoretyczne i wskazówki praktyczne.” Autorka aplikacji „Mobilny terapeuta” służącej zapobieganiu nawrotom wśród osób po zakończonej terapii uzależnień.

Prywatnie pasjonuje się podróżami, sportami outdoorowymi oraz ogrodnictwem. Posiada certyfikat nurkowy PADI Open Water Diver, jest Instruktorem Rekreacji Ruchowej ze specjalnością narciarstwo zjazdowe oraz Sternikiem Morskim.

Maria Banaszak-26

 

Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Psycholog Grażyna Podolak-Łazicka - absolwentka UKSW na kierunku psychologia. Duże doświadczenie w pracy z młodzieżą uzależnioną z podwójną diagnozą (Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku). Pracuje również w więziennictwie prowadząc na Oddziale Terapeutycznym AŚ na Służewcu grupę Terapeutyczną dla osadzonych tam uzależnionych. Olbrzymie doświadczenie w pracy z ludźmi - przez wiele lat zajmowała się również selekcją i rekrutacją pracowników oraz budowaniem relacji z klientami. Prywatnie mama dwójki synów i córki.

Grażyna zdjęcie

 

Specjalista Psychoterapii Uzależnień Janusz Tytman - Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku resocjalizacja. Certyfikat szkolenia dla realizatorów programu terapii osób uzależnionych od kannabinoidów CANDIS. Ukończył szkolenie metodą seminaryjno-warsztatową w zakresie prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy. Pracował przez pięć lat jako biegły sądowy w zakresie terapii uzależnień. W latach 1993-2009 terapeuta w Ośrodku Wczesnej Rehabilitacji Przytulisko przy ul. Wenedów 2 w Warszawie. Od roku 2003 prowadzi terapię indywidualną oraz grupy wsparcia dla osób współuzależnionych w Poradni Monar na ul. Hożej 57 w Warszawie. Od 2009 roku terapeuta w Ośrodku Monar - Głosków

15936641_10209312306777207_4406855555856213899_o

 

Specjalista Psychoterapii Uzależnień Rusłan Oniszczuk - Absolwent Ostrowskiej Akademii na Ukrainie na kierunku psychologia. Certyfikat specjalisty terapii uzależnień zdobył w 2013 roku. Posiada certyfikat szkolenia dla realizatorów programu terapii osób uzależnionych od opioidów - " Leczenie substytucyjne osób uzależnionych od opioidów. Terapia pacjentów z podwójną diagnozą. Postępowanie diagnostyczne w uzależnieniach.". Pracuje jako biegły sądowy w zakresie terapii uzależnień. W latach 2007 - 2008 pracował w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu koło Warszawy. Od roku 2003 pracuje jako terapeuta oraz prowadzi terapię indywidualną i grupy wsparcia  w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Monar w Głoskowie. Prywatnie ojciec trójki dzieci.

rusłan 2 zdjecie

 

Pedagog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień Tomasz Łuczyszyn - Certyfikat Ministra Zdrowia uprawniający do prowadzenia terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, ukończone szkolenia: Praca z Rodziną Uzależnionego, Społeczność Terapeutyczna, Wczesna Interwencja Terapeutyczna. Od 2005 roku Terapeuta uzależnień w placówce stacjonarnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ,, MONAR” W latach 2006 – 2007 Opiekun i wychowawca w projekcje „Uczymy się pracować zawodowo” w Ośrodku Rekreacji i Terapii dla Dzieci i Młodzieży w Żelaźnie. Od 2014 do 2015 Wykładowca na uczelni UKSW.

Tomek

 

Psycholog-Seksuolog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia Karol Szymczak - Doktorant Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Absolwent Psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Absolwent Seksuologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pierwsze doświadczenia naukowe zdobywał w badaniach w ramach projektu hiperseksualnosc.pl nad kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi w Instytucie Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Jeden z autorów raportu o brutalizacji pornografii dla Stowarzyszenia Twoja Sprawa zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obecnie prowadzi badania nad kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi w grupie osób uzależnionych od substancji.

Karol Szymczak zdjęcie do biogramu

 

Specjalista Psychoterapii Uzależnień Janusz Izdebski - Certyfikat Ministra Zdrowia w zakresie Psychoterapii Uzależnień.