Edukacja

Ośrodek współpracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie. Filarami tej współpracy jest Elżbieta Zielińska, dyrektor ośrodka oraz Dyrektor Szkoły. Pionierem współpracy Liceum z Ośrodkiem był jej wieloletni dyrektor Zbigniew Marciniuk. Pani Elżbieta Zielińska została wielokrotnie wyróżniona przez dyrekcję szkoły za działalność pedagogiczną i terapeutyczną z trudną młodzieżą, poza tym jest traktowana jako bardzo ważna osoba w gronie pedagogicznym.

W ośrodku szkoła stanowi dla każdego pewnego rodzaju przywilej, dlatego przebywająca tu młodzież jest zawsze zaliczana do uczniów o wzorowym zachowaniu, nieskazitelnej frekwencji oraz  bardzo dobrych wynikach w nauce. Każdy tutaj traktuje szkołę i naukę bardzo poważnie, w związku z czym cieszymy się ogromnym zaufaniem ze strony grona pedagogicznego oraz dyrekcji szkoły. W ośrodku kładziemy ogromny nacisk na prawdomówność i uczciwość, co przekłada się na zachowanie naszych pacjentów nie tylko na lekcjach, ale również w drodze do szkoły, czy na przerwach. Reprezentują oni zawsze postawę godną nie tylko wzorowego ucznia, ale również człowieka. Poza tym biorą czynny udział w życiu społecznym szkoły. Są zawsze widoczni na różnego rodzaju apelach i uroczystościach.

Część naszych pacjentów zakończyła swoją edukację przed przyjazdem do ośrodka na etapie gimnazjum lub szkoły średniej, w której naukę przerwali z wiadomych powodów. Ośrodek umożliwia podjęcie lub kontynuowanie dalszej nauki zarówno w szkole dziennej w głoskowskim gimnazjum, jak i w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym na kierunku zarządzanie informacją lub ekonomiczno-administracyjnym oraz technikum informatycznym lub technikum ekonomicznym.

Istnieje również możliwość uzyskania wykształcenia zawodowego w 2-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej na kierunku sprzedawca. Natomiast absolwenci szkół zawodowych mogą podjąć naukę w szkole średniej zawodowej na takich kierunkach, jak:

Technikum ekonomiczne

Technikum mechaniczne

Technikum elektryczne

Technikum handlowe

Technikum gastronomiczne

Technikum budowlane

Ponadto dla tych, którzy posiadają już wykształcenie średnie szkoła stwarza możliwość uzyskania dyplomu z takich specjalności jak:

informatyka

administracja

ochrona fizyczna osób i mienia

bezpieczeństwo i higiena pracy

Warto wspomnieć, że istnieje również możliwość ukończenia gimnazjum w szkole, która znajduje się w Głoskowie, nieopodal ośrodka.

Oczywiście nauka jest bardzo istotnym i często niemal nieodzownym elementem terapii w naszym ośrodku, jednak każdy z pacjentów musi zasłużyć sobie na możliwość uczestniczenia w lekcjach. Jak już wcześniej zostało wspomniane szkoła jest tu przywilejem, pewnym rodzajem nagrody za nienaganne zachowanie i funkcjonowanie w ośrodku.

W związku z czym do szkoły chodzą ci pacjenci, którzy wykazali się już pewnym zaangażowaniem w sprawy ośrodka i przebywają w nim co najmniej kilka tygodni.

Jednak staramy się stwarzać szanse na dalszą edukację wszystkim pacjentom, bardzo często zdarza się też tak, że absolwenci naszego ośrodka, którzy ukończyli już terapię zostają w nim albo przyjeżdżają bardzo często , aby dokończyć rozpoczętą tu szkołę.

Mamy część Ośrodka przeznaczoną dla naszych absolwentów, którzy zakończyli terapię, natomiast nie ukończyli nauki. Przyjeżdżają do Ośrodka na weekendy, kiedy są lekcje, tak długo, jak jest im to potrzebne do uzyskania pełnego wykształcenia.

Szkolenia EFS

Stwarzamy również możliwość uzyskiwania dodatkowych umiejętności zawodowych.

Część naszych absolwentów oraz sześć osób, które jeszcze nie ukończyły terapii; biorą udział w projekcie. Uczymy się pracować zawodowo. Zajęcia te mają na celu pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy i aktywizacją zawodową. Każdy z biorących udział w tym projekcie otrzymał certyfikat Ministra Pracy, który z pewnością ułatwi im podjęcie dobrej pracy po wyjściu z ośrodka.