Kontakt

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Głoskowie

Głosków 43, 08-412 Borowie

Telefony:

zapisy na terapię do ośrodka:   tel: 692 818 032

telefon do ośrodka:   511 731 933

E-mail: gloskow@monar.org

Numer Rachunku Bankowego:  05 10204476 0000820200176651