Terapia

Leczenie w Głoskowie ma na celu wyeliminowanie przyczyn brania narkotyków. Celem pobytu w ośrodku nie jest abstynencja sama w sobie lecz zmiana zachowań taka, aby w przyszłości pacjent nie miał odruchu ucieczki przed problemami. Kolejne zdobywane umiejętności i pełnione role w społeczności, mają uczyć świadomego życia, odważnego stawania naprzeciw problemom, emocjonalnego i intelektualnego angażowania w pracę, przyjaciół i wreszcie w życie społeczne. Krótko mówiąc mają uczyć normalnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Służą do tego funkcje sprawowane w Głoskowie oraz zalecane zadania do wykonania tworzone indywidualnie, zależnie od rodzaju problemów każdego pacjenta. Kolejne funkcje w ośrodku są przyznawane na spotkaniach wszystkich pacjentów z KADRĄ TERAPEUTYCZNĄ. Na takich zgromadzeniach, będących rodzajem parlamentu podejmuje decyzje dotyczące życia w ośrodku. Sprawy administracyjne i inne będące w gestii kadry tutaj są przedstawiane pacjentom, jeśli zachodzi taka potrzeba. Takie spotkanie nosi nazwę Społeczności, każdy ma na nim prawo zabrać głos i wypowiedzieć się w każdej sprawie. Tutaj są rozwiązywane problemy, konflikty, czy kwestie sporne, które trzeba rozstrzygnąć. Każdy, ma prawo zgłosić swój problem PREZESOWI, który przedstawia go na forum.