Porady dla rodziców

W Ośrodku MONAR w Głoskowie pracuje unikatowa kadra, o ogromnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu. Postaramy się korzystając z naszych kompetencji przybliżyć w klarowny sposób problemy, z jakimi mogą stykać się młodzi ludzie rodzice wychowawcy. Baza tekstów będzie sukcesywnie rozwijana.